Valgmetode

Vi vet at det er vanskelig å overlate omsorgen for barnet ditt til noen andre.
En dyktig og pålitelig barnevakt er veldig viktig!
Derfor håndplukker vi alle våre barnevakter gjennom personlige intervjuer før de kan være tilgjengelig på vår nettside.

Valgmetode

Vi gjør et personlig intervju med alle våre barnevakter før de er tilgjengelig på vår nettside. Vi ser etter kvaliteter som tilfredsstiller vår Lotus profil: Moden, pålitelige, pliktoppfyllende og vennlig person med sunn fornuft, som er genuint glad i barn. Vår utvelgelsesprosess består hovedsakelig av 3 trinn:

Vi vurderer erfaring, utdanning, alder og utstrålingen til hver av våre registrerte barnevakter

Vi henter inn informasjon fra Facebook, Linkedin, Twitter og Instagram kontoer for å få en bedre oversikt over personligheten til barnevakten.

Vi inviterer barnevakten til et personlig intervju for å bli bedre kjent. Vi diskuterer og utspør kandidaten om en rekke, både vanlige og uforutsette, situasjoner som kan oppstå under arbeidet.

Trinn 1. Profilsjekk

Vi vurderer først og fremst om barnevaktkandidaten møter våre grunnleggende kriterier. Dette vurderes på bakgrunn av blant annet kandidatens erfaring, utdanning og alder.

Trinn 2. Online søk og sjekk på aktivitet på sosiale medier.

Vi gjør et bakgrunnssjekk på nettet der vi blant annet ser etter om kandidaten er innblandet i situasjoner som kan betraktes som urimelige/uetiske. Facebook profiler gir som regel noe innsikt i kandidatens personlighet, interesser og aktivitet som kan hjelpe oss med å avgjøre om kandidaten tilfredsstiller våre forventninger til en barnevakt.

Trinn 3. Personlig intervju

Potensielle barnevaktkandidater blir invitert til et personlig intervju. Vi blir bedre kjent med hverandre og vurderer kandidatens erfaring, med spesielt fokus på erfaring med barn. Vi diskuterer og utspør kandidatene i hvordan de ville reagert på en rekke, både vanlige og uforutsette, situasjoner som kan oppstå under arbeidet. Vi vurderer barnevaktkandidatens respons, om de har tilstrekkelig erfaring med barn og er løsningsorienterte, samt oppfyller våre krav hos Lotus Barnevakt.

Mini kurs

Hvis barnevaktkandidaten består de tre første rundene, får han eller hun et kort kurs om det grunnleggende som er nødvendig for å jobbe med barn. Vi diskuterer blant annet sitasjoner som kan oppstå under arbeidet, noen grunnleggende retningslinjer og gir dem konkrete eksempler på praktiske ting de bør vite. Ting som allergier, rutiner, kontaktinformasjon i nødstilfeller, hvor foreldrene er m.m. I tillegg får de også med seg et kort skriv om 'førstehjelp til barn' slik at de vet hva som må gjøres i en eventuell ulykkessituasjon. Vi ønsker at foreldre skal føle seg trygge på våre barnevakter og håndplukker derfor alle våre barnevakter!